eM Client

eM Client

eM Client integrates Email, Lịch, Instant Messaging và còn nhiều hơn nữa
Người dùng đánh giá
3.5  (10 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
2.0
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Phần mềm này nhận được 8 giải thưởng
eM Client integrates Email, Lịch, Instant Messaging và còn nhiều hơn nữa. Nó là cực kỳ mềm dẻo, cung cấp quyền để điều chỉnh diện gặp người duy nhất phải có tổ chức của các ông.
Cho dù bạn migrating từ MS Outlook hay từ một mở-nguồn khác, eM Client cung cấp các tổ chức với mọi tính năng dùng cần và muốn.
eM Client có một trong những báo động hoạt động lịch giao diện trên thị trường nữa, cho người dùng khả năng cùng lúc xem nhiều lịch comment qua nhiều nguồn tin. họ còn yêu cầu hỗ trợ cho cả hai đều tự Do/Bận rộn và iMIP/iTIP, điều này sẽ cho người dùng sức mạnh để có thể kiểm tra có sẵn trong các đồng nghiệp và lịch cuộc họp.
Thông tin được cập nhật vào: